burbujas_desembre_2020_06

Nestlé ha posat en funcionament una nova caldera de valoració de pòsits de cafè a la seva fàbrica de Girona, dedicada a l’elaboració de cafè soluble i begudes en càpsules monodosis. La caldera, que ha suposat una inversió de 17,2 milions d’euros, utilitza el pòsit resultant de l’elaboració de cafè soluble per a l’obtenció de vapor.

El pòsit del cafè és un producte 100% vegetal que s’obté durant la fabricació de cafè soluble. Pel seu elevat poder calorífic, aquest és un bio-combustible adequat per a la generació d’energia en forma de vapor. La fàbrica de Girona produeix a l’any unes 45.000 tones de pòsits de cafè i es preveu que el 80% del mateix s’utilitzi per a la generació de vapor mitjançant la nova caldera. Aquesta generarà 125.000 tones de vapor a l’any, la qual cosa suposa una reducció d’un 25% del consum de gas natural a la fàbrica.

A més, en el marc d’aquest programa, la fàbrica de Nestlé a Girona ha reduït en un 35% tant les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle com l’aigua usada en les línies de producció de cafè soluble en el període comprès entre 2010 i 2019. Així mateix, tota l’energia elèctrica que es compra en aquest centre de producció prové de fonts renovables. Aquesta factoria també es considera “zero residus a abocador”, en minimitzar la generació dels mateixos i fomentar la seva reutilització, reciclatge o valorització.

Alimarket.es