Condicions d’ús

En el compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), SUMINISTROS BEBIDAS SA informa que es titular del lloc web www.grupvivo.es. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la nombrada Llei, SUMINISTROS BEBIDAS SA informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és SUMINISTRO BEBIDAS SA, amb CIF A08839862 i domicili social al C/ MARE DE DÉU DE MONTSERRAT Nº8, 08970 SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA), inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 5.323, foli 32, full 57.274 i inscripció 2ª. La direcció de correu electrònic de contacte de l’empresa és: info@grupvivo.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de SUMINISTRO BEBIDAS SA confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de SUMINISTRO BEBIDAS SA, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de SUMINISTRO BEBIDAS SA proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per SUMINISTRO BEBIDAS SA per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per SUMINISTRO BEBIDAS SA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

SUMINISTRO BEBIDAS SA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

SUMINISTRO BEBIDAS SA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol danys als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, SUMINISTRO BEBIDAS SA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS

SUMINISTRO BEBIDAS SA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), SUMINISTRO BEBIDAS SA informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recaptades per l’empresa, mitjançant els formularis situats en el seu lloc web, seran introduïts en un fitxer sota la responsabilitat de SUMINISTRO BEBIDAS SA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

SUMINISTRO BEBIDAS SA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: C/ MARE DE DÉU DE MONTSERRAT Nº 8; 08970 SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA). Així mateix, s’informa que les dades recaptades seran cedits a les empreses de grup CARBONICAS VIVO SA, CATDRINK SL, COMERCIAL VIVO CATALUNYA SL i SERVEIS VIVO DEL CAFÈ SL per gestionar les consultes sol·licitades.

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a SUMINISTRO BEBIDAS SA, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificats, que l’usuari es compromet a notificar a SUMINISTRO BEBIDAS SA qualsevol variació i que SUMINISTRO BEBIDAS SA té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge del seu lloc web pertanyen, per si o com a cessionària, a SUMINISTRO BEBIDAS SA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts del seu lloc web sense el consentiment exprés de SUMINISTRO BEBIDAS SA.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

SUMINISTRO BEBIDAS SA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. SUMINISTRO BEBIDAS SA té el seu domicili a Barcelona, Espanya.

Copyright © GrupVIVÓ - Més de 65 anys al seu servei.