burbujas_desembre_2020_02

L’any acabarà amb màscares, sense petons ni abraçades i amb l’esperança de poder remuntar cap a la primavera de 2021. Amb aquest escenari, en el qual vuit de cada 10 persones indiquen haver baixat la interacció amb amics i amb la família. De fet, es ve especulant que el consumidor adopti una actitud de fort control de la despesa, perquè aquest moment sembla que ha arribat. En comparació amb el mes de setembre, segons un estudi realitzat per la consultora The Cocktail, basant-se en 600 entrevistes realitzades al llarg dels últims mesos, tot i que encara predomina (amb el mateix percentatge, 46%) la idea que es gastarà igual respecte al mateix moment de l’any passat, la diferència entre aquells que afirmen que gastaran menys, 37%, respecte als que gastaran més, 17%, s’eixampla fins a duplicar-los.
El que es manté, a causa de les restriccions en el sector de l’hostaleria i la necessitat d’ex- periències de compensació, és la despesa en alimentació i beguda dins de les llars, i hi ha un major control de la despesa en electrònica i tecnologia, atès que cas inversions relacionades amb teletreball i l’escola online ja s’han fet en els mesos anteriors.

La vivència de la pandèmia és desigual, atès que hi ha tantes crisis com situacions socials, detalla Romero. Segons l’estudi, en el qual s’identifiquen cinc perfils de consumidors en aquesta pandèmia –resistent, espantat, apoderat i expectant–, les dones, més responsables de la cura dels altres, senten menys suport i esperança que els homes. I, com no podia ser d’una altra manera, el nivell socioeconòmic més baix és el més afectat per diversos motius: té menys opcions de tele-treball, més casos de coronavirus al voltant i, per tant, se senten més tristos. També són els joves, el col·lectiu que més ha perdut el seu treball arran del covid, els que més desconcert i frustració senten.

En l’informe també es detalla com han d’actuar les marques enfront de cadascun d’aquests perfils. Així, per exemple, els resistents seran més afins a estratègies de preu i promoció, així com a activar dinàmiques de negociació o d’abandó amb els seus proveïdors de serveis. Els espantats estan més pròxims a estratègies de compensació en el consum, i estaran receptius a missatges que li atorguin seguretat i benestar. Els que tenen més poder adquisitiu, més pròxims a marques premium i gamma alta, estan orientats a l’oci i gaudi, i distants de missatges que els recordin la situació de crisi que es viu. Els expectants es mostren més receptius a missatges centrats en l’aquí i ara, que li permetin evitar centrar el seu pensament en un futur amenaçador. I, finalment, els d’estat de shock, receptius a missatges que els facin activar-se, acceptar la situació i prendre impuls.

cincodias.elpais.com