burbujas_073_grupvivo_09

Aecoc (Associació de Fabricants i Distribuïdors) va portar a Tokio a 12 directius del retail espanyol per a analitzar com la indústria japonesa ha adaptat la seva oferta i els seus serveis a dos perfils de població cada vegada més rellevants. el Japó és un dels mercats que millor anticipa dos dels fenòmens que marcaran el futur de la distribució a Espanya: l’envelliment de la població i el creixement de les llars unipersonals.

 

A Espanya, els majors de 65 anys equivalen al 30% de la població activa, i es calcula que aquest percentatge arribi al 50% en no més de 15 anys. Al Japó, el pes dels sèniors és encara major: el 36% dels japonesos té més de 65 anys. A més, la taxa de natalitat de tots dos països no augura que aquestes proporcions puguin canviar-se: a Espanya, l’índex de fills per dona és de 1,3, mentre que al Japó és de 1,4. El comportament del consumidor tipus japonès també està marcat per la demografia i presenta característiques que cada vegada són més freqüents entre els usuaris espanyols.

 

Al Japó, els consumidors aposten per fer compres petites i freqüents. De mitjana, els japonesos acudeixen als supermercats entre 3 i 4 vegades a la setmana. A més, el 80% de les compres no són planificades. Aquests perfils demogràfics i aquest comportament dels consumidors han portat als distribuïdors japonesos a aplicar mesures per a respondre a les seves necessitats que els espanyols pretenen imitar. Destaquen set tendències generalitzades:

 

1. Racions individuals: com a resposta tant a les necessitats de la població single i sènior, la presència d’envasos individuals i productes a la venda en petites racions és habitual en els distribuïdors japonesos.

 

2. Predomini del factor salut: en els lineals japonesos destaquen els productes saludables, amb menys grasses i assortits molt orientats a la prevenció de malalties.

 

3. La importància de l’aparença: el fet que la major part de les compres no siguin planificades porta al fet que els retailers japonesos dediquin grans esforços a la presentació dels seus productes. L’aparença dels aliments és un element clau en la decisió de compra.

 

4. Frescor garantida: en la mateixa línia, els retailers saben que els seus consumidors exigeixen productes frescos, per la qual cosa els supermercats reposen fins a quatre vegades al dia el seu assortiment d’aliments, en funció dels moments de consum diaris.

 

5. Impuls de la conveniència: el menjar llest per a menjar és una àrea de fort creixement, que arriba a representar el 20% de la venda d’aliments en alguns dels distribuïdors més rellevants.

 

6. Increment del comerç online: l’alt volum de població single també ha portat a un creixement de l’e-commerce en l’alimentació, que ja representa un 7,5% sobre el total del negoci, mentre que a Espanya tan sols suposa un 1,8%.

 

7. Inversió tecnològica: el gran pes de la població major de 65 anys ha fet que les empreses dediquin grans inversions a augmentar l’ús de tecnologies com les caixes automatitzades i el pagament a través de reconeixement facial per a millorar l’experiència de compra i, alhora, combatre l’escassetat de mà d’obra.

 

A més d’aquestes tendències generals, alguns dels distribuïdors japonesos s’han convertit en referents a l’hora d’adaptar els seus serveis a la població sènior o single. Entre els quals han orientat la seva oferta als majors de 65 anys destaca Aeon, que presenta novetats que en un futur pròxim podríem veure en els establiments dels distribuïdors nacionals. Entre les mesures adoptades es troben algunes pragmàtiques, com el disseny de cartelleria amb lletres de gran grandària, prestatgeries més baixes de l’habitual per a facilitar l’accés als productes, carros d’alumini molt lleugers i passadissos més amples del comú que, en molts casos, inclouen informació sobre la distància a recórrer per a arribar a les diferents seccions. Seran els distribuïdors espanyols capaços de copiar aquestes iniciatives?

Europa Press

 

Comparte en tu red social

    Esta entrada también está disponible en: Spanish

    Los comentarios estan cerrados.