grupvivo_diciembre_burbujas_01

 

El 77% de les empreses espanyoles del sector alimentació i begudes reporten haver sofert un ciber-incident en els últims 12 mesos, segons l’estudi de ciber-preparació d’Hiscox, Hiscox Cyber Readiness Report 2019, presentat per l’asseguradora d’empreses en col·laboració amb Forrester Consulting. L’informe analitza la situació d’Espanya, els EUA, Gran Bretanya, Alemanya, Holanda, França i Bèlgica.
El 31% dels incidents va estar relacionat amb la pèrdua de dades, el 27% va ser a causa d’un virus, el 23% per atac de ransomware (encriptació del software d’una empresa), el 15% informa d’un equip extraviat, el 8% un atac que va provocar la denegació d’un servei i l’altre 23% una bretxa de seguretat amb pèrdua d’informació de clients.
Alan Abreu, subscriptor líder de Cyber de Hiscox, assegura que per a assenyalar un inci- dent han d’haver-lo sofert i haver ocorregut. Afegeix que si altres sectors reporten menys incidents és perquè no estan conscienciats en aquesta qüestió. El que es tradueix en què “les empreses d’alimentació i begudes espanyoles estan conscienciades i ciber-preparades, per la qual cosa la seva capacitat de detecció i de- tenció d’atacs d’aquesta naturalesa és major”.
Les empreses espanyoles de la IAB demostren una gran maduresa en termes de recursos ciber-se- gurs. Lideren la inversió reservant l’11,6% del seu pressupost de TU a aquest àrea, enfront del 9,2% que dediquen les empreses del mateix sector en altres països, o el 8,6% que reserven a aquesta partida de mitjana les empreses espanyoles en altres sectors. D’altra banda, l’informe d’Hiscox afirma que només el 46% de les empreses espan- yoles d’aquesta indústria tenen previst augmentar la inversió en ciber-seguretat durant els pròxims 12 mesos, mentre que la mitjana de l’estudi està entorn del 65%.
El 70% d’aquestes empreses afirmen disposar d’un pla propi per a protegir-se. Un percentatge molt superior al 56% de les companyies del mateix sector en altres països que realitzen aquesta afirmació, o a la mitjana d’empreses espanyoles d’altres sectors, on només el 57% disposa d’una estratègia de ciber-seguretat definida.
Entre les preferències i els complements que les empreses IAB consideren més rellevants en les seves pòlisses destaca: disposar de hardware/sof- tware de prevenció (67%), accés a formació (53%), programes d’avaluació de risc (47%) i infraestruc- tura per a realitzar simulacres (40%).

Comparte en tu red social

    Esta entrada también está disponible en: Spanish

    Los comentarios estan cerrados.